نویسنده: علیرضا مجیدی

نابغه

اول: رونالدینیو در حال شادی پس از زدن گل به چلسی. با فوتبال هم می‌توان شعر گفت. دوم : مشکلم با MT حل شد. سوم : این هفته وقت نشد ، وبلاگ بنویسم. جبران می‌شود.

بورخس و من

ماجرا از این قرار بود: نخستین بار روزنامه شرق اوایل امسال در ترجمه‌ای با عنوان “هویت بورخس” ، صحیت از مجله‌ای فرانسوی به میان آورد که در آن از این حرف سخن به میان آورده شده بود که بورخس وجود خارجی ندارد. چندی بعد مجله ادبی قابیل عین این ترجمه را در سایت خود آورد. […]