مرور رده

اطلاعات دارویی

آمینوفیلین چه کاربردی در درمان آسم دارد؟ عوارض جانبی و تداخلات آن کدام‌ها هستند؟

آمینوفیلین Aminophylline Phyllocontin/Amoline/Somophylline/Truphylline طبقه‌بندی فارماکولوژیک: مشتق گزانتین طبقه‌بندی درمانی: مستع‌کننده برونش طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: C اشکال دارویی Inj:250mg/10ml فارماکوکینتیک، دینامیک و…

آمانتادین در پیشگیری و درمان آنفلوآنزا یا زونا تا چه میزان مؤثر است و عوارض جانبی آن کدام‌ها هستند؟

آمانتادین Amantadine HCL Symmetrel / Endontadine طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آمین حلقوی صناعی طبقه‌بندی درمانی: ضدپارکینسون، ضدویروس، آنتی کولینرژیک طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: D اشکال دارویی Cap:100mg فارماکوکینتیک، دینامیک و…

قرص و شربت آلومینیوم ام-جی چگونه اسید معده را خنثی می‌کند و چه عوارض جانبی دارد؟

آلومینیوم ام-جی Aluminium mg Maalox/Gelotal/Almox طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنتی اسید طبقه‌بندی درمانی: آنتی اسید طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: C اشکال دارویی منیزیم آلومینیوم 200mg 200mg Chew Tab: 200mg/5mL…

قرص یا شربت هیدروکسید آلومینیوم چه موارد مصرف و عوارض جانبی دارد؟

هیدروکسید آلومینیوم Aluminium Hydroxide (as gel) Alugel/Aluminett/Dialume/Hydroxal/Nutrajel/Amphojel طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ملح آلومینیوم طبقه‌بندی درمانی: آنتی اسید، پائین آورنده فسفات خون طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: C اشکال…

اطلاعات کامل قرص آلپرازولام و موارد مصرف و اثرات جانبی آن

آلپرازولام alprazolam Xanax/ xanor, Apo-Alpraz طبقه‌بندی فارماکولوژیک: بنزودیازپین طبقه‌بندی درمانی: ضداضطراب، آرام‌بخش، خواب‌آور طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: D طبقه‌بندی براساس DEA:C-IV اشکال دارویی Scored Tab: 0.5-1 mg…

داروی آلوپورینول در چه مواردی و چطور باید استفاده بشود و اثرات جانبی و عوارض آن کدام‌ها هستند؟

آلوپورینول Allopurinol Zyloprim, Purinol, Apo-Allopurinol, Zyloric طبقه بندی فاموکولوژیک: مهارکننده گزانتین اکسیداز طبقه‌بندی درمانی: ضدنقرس طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: C اشکال دارویی Tab: 100 mg, 300 mg فارماکوکینتیک،…

موارد کاربرد داروی آلندرونات و عوارض جانبی و ممنوعیت مصرف این دارو

آلندرونات Alenderonate (AS sodium) طبقه‌بندی فارماکولوژیک: مهارکننده باز جذب استخوان ناشی از استئوکلاست‌ها طبقه‌بندی درمانی: ضد استئوپروز، تنظیم‌کننده کلسیم طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: C اشکال دارویی آلندرونات فارماکوکینتیک،…

در مورد قرص سرماخوردگی بزرگسالان یا آدالت کلد چه می‌دانید؟

Adult cold آدولت کلد Corisan, Dristan طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ترکیب استامینوفن/ فنیل آفرین/ کلرفنیرامین طبقه‌بندی درمانی: بهبودبخش علائم سرماخوردگی طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: C اشکال دارویی قرص سرماخوردگی بزرگسالان…

داروی آدنوزین چه اثری روی آریتمی قلبی دارد و موارد مصرف آن کدام‌ها هستند؟

Adenosine آدنوزین Adenoscan/ Adenocard طبقه‌بندی فارماکولوژیک آدنوزین : نوکلنوزید طبقه‌بندی درمانی: ضد آریتمی طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: C اشکال دارویی Inj.: 3mg/ml (2ml) فارماکوکینتیک، دینامیک و مکانیسم اثر…

آسیکلوویر در درمان ویروس‌های چقدر مؤثر است و چه موارد کاربردی دارد؟

Acyclovir آسیکلوویر Zovirax, avirax طبقه‌بندی فارماکولوژیک آسیکلوویر : نوکلتوزید پورین صناعی طبقه‌بندی درمانی: ضد ویروس طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: فرم خوراکی B، فرم تزریقی و چشمی C اشکال دارویی Oph. Oint: 3%…

اطلاعات کامل در مورد داروی استازولامید، شیوه مصرف و عوارض آن

Acetazolamide استازولامید Diamox/ Pazamide طبقه‌بندی فارماکولوژیک استازولامید : مهارکنندهٔ آنزیم کربنیک انهیدراز طبقه‌بندی درمانی: درمان کمکی گلوکوم زاویهٔ باز/ درمان آدم/ ضد تشنج/ بیماری حاد ارتفاع (پیشگیری و درمان)/…