دسته: تاریخ دانش

لوییجی گالوانی، پیشگام الکتروفیزیولوژی و تلاش برای کشف چگونگی حرکت پاهای قورباغه

در سال ۱۷۹۰، در آزمایشگاه دانشگاه بولونای ایتالیا کشف مهمی رخ داد که منشا بسیاری از پیشرفت‌های در زمینه شناخت الکتریسیته شد. این موضوع به این معنی نیست که بشر قبل از آن چیزی در مورد الکتریسیته نمی‌دانست، اما آن الکتریسیته با انواع دیگر تفاوت داشت. یونانیان قدیم می‌دانستند که اگر جسم سختی را که […]

جهش ژنتیکی چیست و چه کسی نخستین بار آن را کشف کرد؟

جهش یا Mutation – موتاسیون، یک تغییر ژنتیکی است که صفات‌زیستی بعضی از افراد یک گونه را تغییر می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر، جهش‌ها تغییراتی در توالی دی‌ان‌ای هستند. سال ۱۹۵۰ باربارا مک کلینتاک Barbara Mcclintock برای نخستین بار این جهش ژنتیکی یا موتاسیون را توصیف کرد. محققان در گذشته اعتقاد داشتند ژن‌ها مانند دانه‌های مروارید […]