مرور رده

تبلیغات

چگونه کاکتوس‌ها آب را داخل خود ذخیره می‌کنند و در عین حال از شر شکارچیان خود را در امان نگه می‌دارند؟

لوکاس سی. ماژور: اگر شما یک خرگوش صحرایی بودید که در صحرا در حال پریدن بود، شما خوشحال خواهید شد - خب، شاید هم نه - که به یک کاکتوس برخورد کنید: گوشت آبدار این گیاهان یک منبع آب برای خیلی از حیوانات بیابانی است. به خاطر خارها و ساقه‌های آبدارش، در قارهٔ آمریکا…