مرور رده

شگفتی‌ها و عجایب

گالری عکس: پل زیبایی در ویتنام که شبیه افسانه‌های اربات حلقه‌ها است

دو دست بزرگ متعلق به یک غول سنگی پلی را معلق در هوا نگه داشته‌اند تا عابران پیاده از روی آن رد شوند. اگر شما این جمله را جایی بخوانید؛ شاید تصور کنید مربوط به یکی از بخش‌های افسانه ارباب حلقه‌ها است یا از داستان‌های تخیلی کودکان بیرون…

ماسک مرگ چیست؟ ماسک مرگ ۲۰ آدم مشهور دنیا

ماسک مرگ مجسمه‌ای است از جنس گچ یا موم که پس از مرگ یک شخص، از صورتش به روش ریخته‌گری ساخته می‌شود. ماسک مرگ ممکن است به منظور حفظ خاطره متوفی یا جهت کشیدن نقاشی از وی به کار رود. ساختن و داشتن ماسک مرگ در قرن هفدهم بسیار مرسوم بوده.…

یوفو UFO یا اشـیای پرنده ناشناخته چه چیزهایی هستند؟

مقدمه اصطلاح «اشیای پرنـدهٔ نـاشناخته» unidentified flying object یا به اختصار یوفو، به طور کلی به نور یا اشیایی اطلاق می‌شود که گاه در آسـمان یـا در روی زمـین دیده می‌شوند و مسیر، نمای ظاهری پرتو افکنی، رفتار و سایر خصوصیات آنها طـوری…