مرور رده

پرویز شهریاری

خاطرات خواندنی پرویز شهریاری

وقتی به گذشته‌های خود می‌نگرم به یاد کارهایی می‌افتم که اگـر قـرار بـود زندگی را تکرار کنم، هرگز به آن‌ها نمی‌پرداختم. به تقریب با همهٔ افراد خانواده از مادر، خـواهر و برادرانم تا فرزندانم در جوانی خود و گاه‌به‌گاه با خشونت روبه‌رو شده‌ام.…

خاطرات پرویز شهریاری: چهره ماندگار شدن

در کرمان امتحان‌ها نزدیک می‌شد، با چهار تن از دوستان که همگی زرتـشتی بـودند در خـانه‌ای پهلوی خانهٔ فرهنگ جمع می‌شدیم تا درس‌ها را مرور کنیم. از این چهار نفر، سه نفر را بـه یاد دارم: حافظی، فرهنگ و شیرمرد. با کمال تأسف، دو نفر اول فوت…

نوشته پرویز شهریاری در مورد ابوریحان بیرونی

پرویز شهریاری: قهرمان داستان من، قهرمانی که با تمام نیروی جانم دوستش دارم، قـهرمانی کـه تلاش می‌کنم تمام زیبایی‌هایش را به نمایش بگذارم، قهرمانی که همواره زیبا بوده، هست و خواهد بـود، قهرمان من حقیقت است. نیکولایه ویچ تولستوی…