مرور رده

مناسبتی

میخائیل شولوخف: زندگینامه و کارنامه ادبی – به مناسبت سالمرگ او

میخاییل الکساندرویچ شولوخوف (۱۹۰۵-۱۹۸۴) در روستای «وشتسکایا» به دنیا آمد. او در یک همایش انتخاباتی در سال ۱۹۳۷، چنین گفت: «من در سرزمین دن به دنیا آمدم. همان جا بزرگ شدم و همانجا نیز به عنوان نویسنده و انسان شکل گرفتم و سرانجام به عنوان…