مرور رده

هنرپیشه‌های بزرگ دنیای سینما

نیکول کیدمن چگونه ستاره شد؟

بهار گذشته، نیکول کیدمن استحالهٔ خودش را از هنرپیشه‌ای با استعداد به ستارهٔ سینما کامل کرد، روندی که چون در ملاء عام صورت گرفت حتی عجیب‌تر هم هست. به نظر می‌رسید که تا ابد مشغول تجربه‌اندوختن باشد و بعد، ناگهان آن‌جا بود: چشم‌های ابی‌اش روی…