مرور رده

زیست‌شناسی و حیات وحش

از شگفتی‌های حیوانات: ماهیانی که در یک لحظه نهنگی را می‌بلعند و ماهی وحشتناکی که ۳۰۰ ولت الکتریسیته پخش می‌کند – ماهی پیرانهاس

(ببر دریا) و (خفاش دریا) دو ماهی خطرناک اقیانوس‌ها و رودخانه‌ها (پیرانهاس) ماهی‌های وحشتناکی که گاو و انسان را در رودخانه‌ها به یک طرفه‌العین به اسکلتی تبدیل می‌سازند. وحشتناک‌ترین و خطرناکترین ماهی‌های دریا و اقیانوس‌های بزرگ، دوماهی…