مرور رده

کوتاه‌نوشت

ترجمه نوشته خالد حسینی در مورد تحولات اخیر در افغانستان و دغدغه‌هایش

« #افغانستان ، #افغانستان_تنها سقوط کرد...» افغانستان زیبا، دریغ از این همه بی‌کفایتیِ دولتمردانت و خیانت نطامیان‌ت. تمام کشور، بی هیچ مقاومای از سوی ارتش، با شوق تقدیم #طالبان شد... افسوس و هزار اندوه! در ادامه، متنی از #خالد_حسینی…

امید و ایستادگی: در ستایش تصویری که در موسیقی رامین جوادی است

روزهایی که سیل حوادث بسیار سنگین است، غالبا ساندترک‌های مشخصی می‌تواند مرا به #زندگی و جرات رویارویی با آن برگردانَد. از جمله آثاری از استاد #شجریان ، #همایون_شجریان ، #هانس_زیمر و رامین جوادی. مدت‌ها بود به‌طور اختصاصی می‌خواستم از این اثر…

به‌رغم همه‌چیز؛ زندگی زیباست

#روبرتو_بنینی درباره‌ی #فیلم تحسین شده‌اش، زندگی زیباست، جایی گفته‌بود که عنوان فیلمش را از شعری از #تروتسکی وام گرفته: آگاه از آن‌که هر لحظه ممکن است افراد #استالین سر برسند و او را به قتل برسانند، روزی همسرش را در باغ می‌بیند و یادداشت…