مرور رده

کتاب معجزه شکرگزاری

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت آخر

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصرآينده‌ شماشما زندگيِ خود را مي‌سازيد و قدرشناسي وسيله‌اي است در وجودتان تا زندگيِ بسيار جالب و شگفت‌انگيزي را براي خود رقم بزنيد. شما تا به حال با…

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت پانزدهم

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصرروز بيست و هفتم : آيينه‌ي شگفت‌انگيز ظاهر موجودات هماهنگ با احساسات‌شان دچار ديگرگوني مي‌شود و از اين روست كه ما افسون و زيبايي را در آنها مي‌بينيم،…

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت چهاردهم

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصرروز بيست و پنجم : اشاره‌ شگفت‌انگيز زندگي يك جور بازيگوشي ست ... ما به بازي نياز داريم تا دوباره دنياي پيرامون‌مان را كشف كنيم. فلورا كولائو (متولد…

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت سیزدهم

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصرروز بيست و سوم : هواي دلپذيري كه تنفس مي‌كنيد اين مسأله كاملاً حقيقت دارد كه يك روز براي قدم زدن در هواي فرحبخش صبحگاهي از خانه بيرون…

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت دوازدهم

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصرروز بيست و يكم : نتايج باشكوه شما پيش از خوردن غذا، شُكر مي‌كنيد. ولي من پيش از هر كنسرت، اُپرا، بازيِ پانتوميم، گشودن هر كتاب، تماشاي هر قطعه‌ي…

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت یازدهم

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصرروز نوزدهم : رد پاهاي مثبت هر روز صدها بار به خودم يادآوري مي‌كنم كه زندگيِ‌ دروني و بيروني‌ام به كاركردِ افراد بسياري وابسته است، چه مرده و چه زنده.…

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت دهم

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصرروز هفدهم : راهكار افزايش درآمد در جهان هستي، هيچ رويداد اتفاقي يا حادثه‌اي وجود ندارد. هيچ اتفاقي نمي‌افتد مگر آنكه اراده‌ي كسي بر رخ دادنِ آن قرار…

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت نهم

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصرروز پانزدهم : روابط‌تان را به گونه‌اي معجزه‌آسا بهبود بخشيداگر روابط شما با شخص يا اشخاصي سرد است و يا روابط‌تان با آنها به شكست انجاميده و…

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت هشتم

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصرروز سيزدهم : تماميِ آرزوها‌تان را به واقعيت تبديل كنيد تخيل، يك قاليچه‌ي پرنده‌ي واقعي است. نورمن وينسنت پيل (1898-1993) نويسندهاگر تمرين‌ها…

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت هفتم

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصرروز يازدهم : يك صبح فرحبخش بامدادان كه از خواب برمي‌خيزيد، از اين كه زنده‌ايد، مي‌انديشيد، لذت مي‌بريد و عشق مي‌ورزيد احساس خوشبختي كنيد. ماركوس…

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت ششم

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصرروز نهم : پول رُباتنها با قدرشناسي است كه زندگي پُربار مي‌شود. ديتريش بون هوفر (1906-1945) كشيش آيين لوترقدرشناسي گنج، و شكوه و شكايت كردن…

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت پنجم

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصرروز هفتم : راه‌های خروج از منفی بودنیک انسان قدرشناس در تمام حالات سپاسگزار است.هر موقعیت منفی، خواه یک رابطهٔ پُر دردسر باشد یا نبودِ سلامتی…

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت چهارم

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصرروز پنجم : ثروت، پاداش شکرگزاریشکرگزاری ثروت است و شکایت، فقر. کریستین ساینس هیمنالاگر در زندگیِ شما کمبود پول وجود دارد، دقت کنید که نگرانی…
••4 5