مرور رده

مجله هفتگی یک پزشک

مجله یک پزشک – از غبار بپرس!

دور جدید - پیش‌‌شماره منفی 3 فلسفه‌بافی: آیا جنگ‌ها اجتناب‌ناپذیر هستند؟ اغلبِ فلاسفه‌ای که دربارۀ جنگ می‌نویسند، به‌طور مختصر توضیح می‌دهند که چرا ما انسان‌ها جنگ را به راه می‌اندازیم. این فلاسفه، برخی مؤلفه‌ها مانند محیط‌ زیست، سرشت بشری، فرهنگ، تکنولوژی…

مجله هفتگی یک پزشک : شازده کوچولو

از شازده کوچولو قبلا چندباری گفته‌ایم اما همیشه دلم می‌خواست کمی عمیق‌تر و بزرگتر به این اثر و مفهومش بپردازم. البته احتمالا اکثر ماها این کتاب را خوانده‌ایم، اما آیا واقعا در مفهوم و خواسته‌اش اندیشیده‌ایم؟ آیا تا به حال فکر کرده‌ایم که این کتاب جز کمی سرگرمی…
••4 5