دسته: دانلود کتاب

دانلود کتاب «… که در اندیشه او هستی» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی)

مترجم: سعید سیمرغ دانلود کتاب «… که در اندیشه او هستی» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «دنیای رباتها» از ایزاک آسیموف (ترجمه فارسی)

مترجم: حسن اصغری انتشارات شقایق عنوان اصلی: Robot Visions سال انتشار: ۱۹۹۰ دانلود ترجمه فارسی با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «آزازل» از ایزاک آسیموف (ترجمه فارسی)

مترجم: گیسو ناصری انتشارات شقایق عنوان اصلی این کتاب: Azazel سال انتشار: ۱۹۸۸ دانلود ترجمه فارسی کتاب «آزازل» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF کاور اصلی این کتاب: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «رؤیای روباتها» از ایزاک آسیموف (ترجمه فارسی)

مترجم: حسن اصغری انتشارات شقایق عنوان اصلی: Robot Dreams سال انتشار: ۱۹۸۶ دانلود ترجمه فارسی کتاب «رؤیای روباتها» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «جاذبه و جادو» از ایزاک آسیموف (ترجمه فارسی)

مترجم: محمد قصاع نشر افق عنوان اصلی کتاب: The Winds of Change and Other Stories سال انتشار کتاب: ۱۹۸۳ دانلود ترجمه فارسی با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «انسان دو قرنی و داستانهای دیگر» از ایزاک آسیموف (ترجمه فارسی)

مترجم: هوش آذر آذرنوش انتشارات سروش عنوان اصلی کتاب: The Bicentennial Man and Other Stories سال انتشار کتاب: ۱۹۷۶ دانلود ترجمه فارسی با فرمت PDF کاور اصلی این کتاب: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «باشگاه معما» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی)

مترجم: فرزانه طاهری انتشارات شقایق عنوان اصلی کتاب: Tales of the Black Widowers سال انتشار کتاب: ۱۹۷۴ دانلود ترجمه فارسی کتاب «باشگاه معما» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF کاور اصلی این کتاب: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «المپیک کهکشانها» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی)

مترجم: محمد قصاع انتشارات شقایق عنوان اصلی این کتاب: Nine Tomorrows: Tales of the Near Future سال انتشار کتاب: ۱۹۵۹ دانلود ترجمه فارسی کتاب «المپیک کهکشانها» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF کاور اصلی این کتاب: و دو کاور دیگر: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «گذشته مرده» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: هوشنگ غیاثی نژاد انتشارات پاسارگاد عنوان اصلی کتاب: Earth Is Room Enough سال انتشار: ۱۹۵۷ دانلود ترجمه فارسی کتاب «گذشته مرده» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب با فرمت EPUB کاور چاپ نخست این کتاب: و یک کاور دیگر: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «ژرفا» یا «تله مرگبار» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی)

عنوان اصلی کتاب: The Martian Way and Other Stories سال انتشار: ۱۹۵۵ ترجمه‌های فارسی: ژرفا/ بابک وکیلی/ نشر بهاره – (دانلود) تله مرگبار/ بابک وکیلی/ نشر ساحل – (دانلود) کاور اصلی این کتاب: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «من روبات هستم» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

عنوان اصلی کتاب: I, Robot سال انتشار: ۱۹۵۰ ترجمه‌های فارسی این کتاب: من روبوت/ هوشنگ غیاثی نژاد/ انتشارات پاسارگاد من روبات هستم/ فرینوش رمضانی کتاب مریم من، روبات/ محمد علیزاده عطار دانلود ترجمه فارسی کتاب «من روبات هستم» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب با فرمت EPUB کاور اصلی چاپ نخست […]

دانلود کتاب «پیشبرد بنیاد کهکشانی» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: پیمان اسماعیلیان چاپ و نشر بنیاد عنوان اصلی: Forward the Foundation سال انتشار: ۱۹۹۳ دانلود ترجمه فارسی کتاب «پیشبرد بنیاد کهکشانی» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب با فرمت EPUB یکی از کاورهای چاپ اصلی این کتاب: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «الهه انتقام» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

عنوان اصلی: Nemesis سال انتشار: ۱۹۸۹ ترجمه‌های فارسی: الهه انتقام / حسن اصغری / انتشارات شقایق ملکه انتقام / قدیر گلکاریان / انتشارات تلاش دانلود ترجمه فارسی کتاب «الهه انتقام» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF متن اصلی این کتاب با فرمت EPUB کاور اصلی این کتاب: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف
صفحه 1 از 612345 » ...آخرین »