مرور رده

دانلود کتاب‌های ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «سرآغاز بنیاد کهکشانی» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: پیمان اسماعیلیان چاپ و نشر بنیاد عنوان اصلی کتاب: Prelude to Foundation سال انتشار نسخه اصلی: 1988 دانلود ترجمه فارسی کتاب «سرآغاز بنیاد کهکشانی» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود نسخه اصلی این کتاب با فرمت EPUB…

دانلود کتاب «خدایان هم» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی)

عنوان اصلی: The Gods Themselves سال انتشار: 1972 ترجمه‌های فارسی: خدایان هم/ هوشنگ غیاثی نژاد/ انتشارات پاسارگاد ایزدان هم /حسین شهرابی/ کتابسرای تندیس دانلود ترجمه کتاب «خدایان هم» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF یکی از…

دانلود کتاب «بنیاد کهکشانی و زمین» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: پیمان اسماعیلیان چاپ و نشر بنیاد عنوان اصلی: Foundation and Earth سال انتشار نسخه اصلی: 1986 دانلود ترجمه فارسی کتاب «بنیاد کهکشانی و زمین» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود نسخه اصلی این کتاب با فرمت EPUB کاور…

دانلود کتاب «امپراتوری روباتها» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: کامبیز شمس انتشارات شقایق عنوان اصلی: Robots and Empire سال انتشار: 1985 دانلود ترجمه فارسی کتاب «امپراتوری روباتها» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب با فرمت EPUB کاور اصلی این کتاب: دو…

دانلود کتاب «روبات‌های سپیده‌دم» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: هروس شبانی انتشارات شقایق عنوان اصلی: The Robots of Dawn سال انتشار نسخه اصلی: 1983 دانلود ترجمه فارسی کتاب «روبات‌های سپیده‌دم» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر…

دانلود کتاب «لبه بنیاد کهکشانی» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: پیمان اسماعیلیان چاپ و نشر بنیاد عنوان اصلی این کتاب: Foundation's Edge سال انتشار: 1982 دانلود ترجمه فارسی کتاب «لبه بنیاد کهکشانی» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب با فرمت EPUB کاور اصلی این…

دانلود کتاب «سفر معجزه‌آسا»/«سفر شگفت‌انگیز» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی)

عنوان اصلی: Fantastic Voyage سال انتشار: 1966 ترجمه‌های فارسی این کتاب: سفر شگفت انگیز/ احمد اخوت/ انتشارات شقایق (دانلود) سفر معجزه آسا/شاهرخ وزیری/ انتشارات پیک فرهنگ (دانلود) کاور اصلی این کتاب: دانلود کتاب‌های دیگر…

دانلود کتاب «شبح خورشید» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی)

مترجم: شهریار بهترین انتشارات شقایق عنوان اصلی: Lucky Starr and the Big Sun of Mercury سال انتشار نسخه اصلی: 1956 ترجمه دیگر این کتاب: خورشید بزرگ عطارد / ناصر بلیغ / انتشارات اساتید قلم دانلود ترجمه فارسی کتاب «شبح…

دانلود کتاب «خورشید عریان» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

عنوان اصلی: The Naked Sun سال انتشار: 1957 ترجمه‌های فارسی: خورشید عریان/ هروس شبانی/ انتشارات شقایق خورشید عریان/ هوشنگ غیاثی نژاد /انتشارات پاسارگاد خورشید عریان/ پوپک بریمانی/ انتشارات بی نا دانلود ترجمه فارسی کتاب…

دانلود کتاب «اقیانوس زهره» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: هروس شبانی انتشارات شقایق عنوان اصلی: Lucky Starr and the Oceans of Venus سال انتشار: 1954 دانلود ترجمه فارسی کتاب «اقیانوس زهره» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب کاور اصلی این کتاب:…

دانلود کتاب «غارهای پولادی» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

عنوان اصلی کتاب: The Caves of Steel سال انتشار: 1954 توجه: این کتاب دو ترجمه فارسی به شرح زیر دارد: غارهای پولادی/ شهریار بهترین/ انتشارات شقایق گورهای پولادین/ هوشنگ غیاثی نژاد/ انتشارات پاسارگاد دانلود ترجمه فارسی کتاب…

دانلود کتاب «راهزنان سیارکها» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: پیمان اسماعیلیان انتشارات شقایق عنوان اصلی کتاب: Lucky Starr and the Pirates of the Asteroids سال انتشار کتاب: 1953 دانلود ترجمه فارسی با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب با فرمت PDF کاور اصلی این کتاب: نکته…