مرور رده

دانلود کتاب‌های ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «سقوط امپراتوری کهکشانها» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: حسن اصغری انتشارات شقایق عنوان نسخه اصلی کتاب: Second Foundation سال انتشار: 1953 دانلود ترجمه فارسی کتاب «سقوط امپراتوری کهکشانها» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب با فرمت EPUB کاور چاپ نخست این…

دانلود کتاب مأموریت فراموش شده/سیاره محکوم به نابودی از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

نام اصلی کتاب: The Currents of Space سال انتشار 1952 توجه: این کتاب 4 بار به فارسی ترجمه شده است. به شرح زیر: جریانهای فضا/ هوش آذر آذر نوش/ انتشارات سروش ماجرای فضا /حسن اصغری/ انتشارات شقایق مأموریت فراموش شده / محمد قصاع/ …

دانلود کتاب «ظهور امپراتوری کهکشانها» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: محمد فیروز بخت انتشارات شقایق نام نسخه اصلی کتاب: Foundation سال انتشار نسخه اصلی: 1951 دانلود ترجمه فارسی کتاب «ظهور امپراتوری کهکشانها» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود نسخه اصلی با فرمت EPUB کاور چاپ اول این…

دانلود کتاب «جنگ امپراتوری کهکشانها» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم حسن اصغری انتشارات شقایق سال انتشار نسخه اصلی: 1952 عنوان اصلی کتاب: Foundation and Empire دانلود ترجمه فارسی کتاب «جنگ امپراتوری کهکشانها» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی با فرمت EPUB تذکر: همین کتاب با نام…

دانلود کتاب «ستارگان همچون غبار» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم پیمان اسماعیلیان نشر همراه عنوان اصلی: The Stars, Like Dust سال انتشار نسخه اصلی: 1951 دانلود ترجمه فارسی «ستارگان همچون غبار» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی «ستارگان همچون غبار» از ایزاک آسیموف با فرمت…

دانلود کتاب «قلوه سنگی در آسمان» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: هوشنگ غیاثی‌نژاد انتشارات پاسارگاد عنوان اصلی کتاب: Pebble in the Sky سال انتشار کتاب اصلی: 1950 دانلود PDF ترجمه فارسی «قلوه سنگی در آسمان» از ایزاک آسیموف دانلود متن اصلی کتاب قلوه‌سنگی در آسمان با فرمت PDF دانلود کتاب‌های…