مرور رده

تاریخچه فناوری‌ها

چند لینک مفید

یک لینک جالب:تغییر دکمه start ویندوز از ویندوز 95 تا ویندوز ویستا اسکرین شاتهایی از برنامه فتوشاپ از سال 90 تا فتوشاپ CS2 هنوز یکی دو روز از منتشر شدن google talk نگذشته ، ولی در همین مدت کوتاه patch هایی برایش درست کرده‌اند.یکی…