نوشته‌هایی در مورد:

آموزش

فرصت مغتنم – اثر متیو

یکی از خواننده‌های یک پزشک -آقای مهدی تیموری- گزیده‌ای از کتاب «تافته‌های جدابافته: داستان موفقیت»، نوشته ملکوم گلدول با ترجمه میترا معتضد را برای من ارسال کرد. این بریده کتاب حاوی مطلب جالبی بود. مناسب دیدم که مطلب را ویرایش و تکمیل…