نوشته‌هایی در مورد:

ازدواج

آیا می‌دانید قبل از تصمیم به ازدواج باید به یک سواد عاطفی رسیده باشید؟!

نوشته: دکتر کلود استاینر یافتن هـمسر خـوب مـشکل است. اکثر مردم فهمیده‌اند که نظام قدیمی سلطه‌گر/سلطه‌پذیر، که در آن معمولاً مرد ابتکار عمل را در دسـت می‌گیرد و زن از او پیروی می‌کند، دیگر منسوخ شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر آن…

یک داستان کوتاه: رونوشت برابر اصل

برای امروز که آنلاین نیستم، یک داستان کوتاه که آذر سال 1368 در مجله دانشمند منتشر شده بود، برایتان انتخاب کرده‌ام. امیدوارم خوشتان بیاید: رونوشت برابر با اصل نوشته نیکولای بلوخین -  ترجمه م. کاشیگر امروز - دوستان و…