نوشته‌هایی در مورد:

ايوان تورگنيف

توصیه کتاب د‌ن کیشوت روسی، نوشته ایوان تورگنیف

ایوان تورگنیف (۱۸۸۳-۱۸۱۸) از بزرگ‌ترین رمان‌نویسان روس و نخستین نویسندهٔ روس بود که شهرت بسیاری در غرب کسب کرد. ارائهٔ تصاویری واقعگرایانه از نخبگان و روشنفکران روس سبب اشتهار او گشت. او علایق اجتماعی و فرهنگی را در رمان‌هایی مورد مداقه قرار داد که دفتر خاطرات…

توصیه کتاب: پدران و پسران از ایوان تورگنیف

رمانى از ايوان سرگيويچ تورگنيف (١٨١٨-١٨٨٣) ، نويسندۀ روس، كه در ١٨۶٢ انتشار يافته است. اين رمان شديدتر از ديگر آثار تورگنيف مناظراتى برانگيخته، از اين‌جهت كه در تأكيد بر تضادهاى نسل كهن و نو اصرار نشان داده است. ليكن نبردى كه بر سر پدران و پسران درگرفت، به…
••4 5