مطالب جالب و خواندنی در مورد ایزاک آسیموف

دانلود اولین داستانهای آیزاک آسیموف – جلد اول (ترجمه فارسی)

مترجم: سعید سیمرغ عنوان اصلی: The Early Asimov or, Eleven Years of Trying دانلود اولین داستانهای آیزاک آسیموف – جلد اول – با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «داستانهای بیشتر از بیوه مردان سیاه» از ایزاک آسیموف (ترجمه فارسی)

مترجم: سعید سیمرغ عنوان اصلی: More Tales of the Black Widowers سال انتشار: ۱۹۷۶ دانلود ترجمه فارسی با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «دنیای رباتها» از ایزاک آسیموف (ترجمه فارسی)

مترجم: حسن اصغری انتشارات شقایق عنوان اصلی: Robot Visions سال انتشار: ۱۹۹۰ دانلود ترجمه فارسی با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «آزازل» از ایزاک آسیموف (ترجمه فارسی)

مترجم: گیسو ناصری انتشارات شقایق عنوان اصلی این کتاب: Azazel سال انتشار: ۱۹۸۸ دانلود ترجمه فارسی کتاب «آزازل» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF کاور اصلی این کتاب: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «رؤیای روباتها» از ایزاک آسیموف (ترجمه فارسی)

مترجم: حسن اصغری انتشارات شقایق عنوان اصلی: Robot Dreams سال انتشار: ۱۹۸۶ دانلود ترجمه فارسی کتاب «رؤیای روباتها» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «جاذبه و جادو» از ایزاک آسیموف (ترجمه فارسی)

مترجم: محمد قصاع نشر افق عنوان اصلی کتاب: The Winds of Change and Other Stories سال انتشار کتاب: ۱۹۸۳ دانلود ترجمه فارسی با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «انسان دو قرنی و داستانهای دیگر» از ایزاک آسیموف (ترجمه فارسی)

مترجم: هوش آذر آذرنوش انتشارات سروش عنوان اصلی کتاب: The Bicentennial Man and Other Stories سال انتشار کتاب: ۱۹۷۶ دانلود ترجمه فارسی با فرمت PDF کاور اصلی این کتاب: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «باشگاه معما» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی)

مترجم: فرزانه طاهری انتشارات شقایق عنوان اصلی کتاب: Tales of the Black Widowers سال انتشار کتاب: ۱۹۷۴ دانلود ترجمه فارسی کتاب «باشگاه معما» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF کاور اصلی این کتاب: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «المپیک کهکشانها» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی)

مترجم: محمد قصاع انتشارات شقایق عنوان اصلی این کتاب: Nine Tomorrows: Tales of the Near Future سال انتشار کتاب: ۱۹۵۹ دانلود ترجمه فارسی کتاب «المپیک کهکشانها» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF کاور اصلی این کتاب: و دو کاور دیگر: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «گذشته مرده» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: هوشنگ غیاثی نژاد انتشارات پاسارگاد عنوان اصلی کتاب: Earth Is Room Enough سال انتشار: ۱۹۵۷ دانلود ترجمه فارسی کتاب «گذشته مرده» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب با فرمت EPUB کاور چاپ نخست این کتاب: و یک کاور دیگر: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «ژرفا» یا «تله مرگبار» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی)

عنوان اصلی کتاب: The Martian Way and Other Stories سال انتشار: ۱۹۵۵ ترجمه‌های فارسی: ژرفا/ بابک وکیلی/ نشر بهاره – (دانلود) تله مرگبار/ بابک وکیلی/ نشر ساحل – (دانلود) کاور اصلی این کتاب: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «من روبات هستم» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

عنوان اصلی کتاب: I, Robot سال انتشار: ۱۹۵۰ ترجمه‌های فارسی این کتاب: من روبوت/ هوشنگ غیاثی نژاد/ انتشارات پاسارگاد من روبات هستم/ فرینوش رمضانی کتاب مریم من، روبات/ محمد علیزاده عطار دانلود ترجمه فارسی کتاب «من روبات هستم» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب با فرمت EPUB کاور اصلی چاپ نخست […]

دانلود کتاب «پیشبرد بنیاد کهکشانی» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: پیمان اسماعیلیان چاپ و نشر بنیاد عنوان اصلی: Forward the Foundation سال انتشار: ۱۹۹۳ دانلود ترجمه فارسی کتاب «پیشبرد بنیاد کهکشانی» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب با فرمت EPUB یکی از کاورهای چاپ اصلی این کتاب: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف
صفحه 2 از 4«1234 »