نوشته‌هایی در مورد:

برند بوک پزشکی

پزشکی مدرن و بیمارستان های مردمی

رپورتاژ از آنجایی که بیماران به لطف اینترنت و پزشکی مدرن در مورد سلامتی خود آگاه تر می شوند، آنها نیز به مصرف کنندگان مراقبت های بهداشتی باهوش تر تبدیل می شوند. این تکامل به این معنی است که برندسازی در بازاریابی مراقبت های بهداشتی و پزشکی در مرکز توجه قرار…