نوشته‌هایی در مورد:

تخیل هفته

اگر امپراتوری آزتک‌ها سقوط نمی‌کرد – تخیل با کمک میدجرنی

آزتک‌ها تمدنی در آمریکای مرکزی بودند که از قرن چهاردهم تا شانزدهم در مکزیک کنونی به اوج شکوفایی خود رسیدند.  پایتخت آن‌ها Tenochtitlán بود که در جزیره‌ای در دریاچه Texcoco (در مکزیکو سیتی امروزی) واقع شده بود. آزتک‌ها به دلیل فرهنگ پیشرفته، معماری پیچیده و…