نوشته‌هایی در مورد:

ترالی

نقش ترالی بیمارستانی در مراکز درمانی و بیمارستان ها

ترالی بیمارستانی، یک وسیله حمل و نقل مورد استفاده در مراکز درمانی و بیمارستان‌ ها است که توسط پرستاران برای حمل وسایل ضروری و مورد نیاز استفاده می ‌شود. ترالی بیمارستانی به دلیل وزن سبکی که دارد و استفاده از چهار چرخ روان، با صرف کمترین نیرو و انرژی، به راحتی…