نوشته‌هایی در مورد:

تفاوت بیش فعالی و اوتیسم

تفاوت بین اوتیسم و بیش فعالی چیست؟

رپورتاژ چکیده : اوتیسم و ​​اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) شرایط رایجی هستند که می توانند بر رفتار، رشد عاطفی، دامنه توجه و مهارت های اجتماعی فرد تأثیر بگذارند اما این دو شرایط بسیار متفاوت هستند.اوتیسم و ​​اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) شرایط…