مطالب جالب و خواندنی در مورد تکنولوژی مدرن

در خانه‌ی هوشمند چه‌قدر آسایش دارید؟

رپورتاژ مقدمه تکنولوژی‌های مدرن در هر دوره کم‌کم راه و جای خود را در میان کاربران هر جامعه باز می‌کنند. وابسته شدن سبک زیستن در زمانه‌ی نو به نمودها و کارکردهای مرتبط به این تکنولوژی‌ها ناگزیر همه را به سمتی هل می‌دهد که دیر یا زود به ابزارهای بهره‌برداری از این ظرفیت‌های فنی رو بیاورند. […]