نوشته‌هایی در مورد:

جای جوش

از بین بردن جای جوش صورت خیلی سریع

رپورتاژ آکنه کابوس هر نوجوان است وگاها حتی می‌تواند تا بزرگسالی گسترش یابد. اما مدتها پس از اینکه جوش‌ها پاک می‌شوند و قرمزی و تحریک از بین می‌رود، جای جوش روی صورت برای مدتهای زیاد و گاها بصورت چاله یا منفذ باز عمیق تا پایان عمر روی صورت شما باقی می ماند. در…