نوشته‌هایی در مورد:

جراحی بینی گوشتی در تهران

چرا بعضی جراحی‌های بینی با شکست مواجه می‌شود؟

رپورتاژ تمایل به زیبایی چهره و پیشرفت تکنولوژی دو عامل مهم رفتن افراد به سمت عمل‌های زیبایی صورت خواهد بود. به طور کلی انجام جراحی زیبایی تاثیر بسزایی درافزایش اعتماد به نفس افراد خواهد داشت. به طوری که روز به روز به تعداد عمل‌های زیبایی و افراد متقاضی افزوده…