نوشته‌هایی در مورد:

خرید نهال

زمان بندی آبیاری درختان بادام مورد تأیید جهاد کشاورزی چیست؟

توسعه باغ بادام یا راه اندازی باغ جدید، مستلزم داشتن دانش کافی درباره درختان بادام، خرید نهال های باکیفیت بادام، اصول صحیح آبیاری و کوددهی آنها و ... می باشد. اگر باغدار باتجربه هستید، هیچ مشکلی با مدیریت باغ ندارید اما لازم است اطلاعات خود را درباره فناوری ها…