نوشته‌هایی در مورد:

داریوش مهرجویی

کتاب جهان هولوگرافیک، در مورد چه چیزی است؟

یادداشت مترجمکتاب جهان هولوگرافیک را نخست چند سال پیش دوست عزیزم داریوش شایگان در سفر آمریکا کشف کرد و گویا چنان به هیجان آمده بود که چند روز بعد را فقط صرف صحبت در باب این کتاب کرده بود. | شایگان بخصوص تئوری‌های دیوید بوهم، فیزیکدان برجسته کوانتوم، و نیز…