کتاب‌های طلایی ، مجموعه ای از کتابچه هایی کوچک بود با زبانی بسیار ساده شده داستان های مشهور ادبیات کلاسیک غرب را برای کودکان بازگو می کرد. این کتاب ها توسط انتشارات امیر کبیر در طول سال های دهه ی ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ منتشر می شد. قیمت ارزان کتاب های «طلایی» و شهرت آثاری که معرفی می شدند این کتاب ها را در میان کودکان محبوب کرده بود. برای بسیاری از این کودکان خواندن کتاب های «طلایی» اولین تماس با ادبیات جهان بود.

مطالب جالب و خواندنی در مورد دانلود کتاب‌های طلایی

دانلود کتاب‌های طلایی: تونکا، اسب سرکش

لینک دانلود دانلود بقیه کتاب‌های طلایی

دانلود کتاب‌های طلایی: آلیس در سرزمین عجایب

لینک دانلود دانلود بقیه کتاب‌های طلایی

دانلود کتاب‌های طلایی: سگ شمال

لینک دانلود دانلود بقیه کتاب‌های طلایی

دانلود کتاب‌های طلایی: سام وحشی

لینک دانلود دانلود بقیه کتاب‌های طلایی

دانلود کتاب‌های طلایی: جادوگر شهر زمرد

  لینک دانلود دانلود بقیه کتاب‌های طلایی

دانلود کتاب‌های طلایی: آدمک چوبی

لینک دانلود دانلود بقیه کتاب‌های طلایی

دانلود کتاب‌های طلایی: خر آوازه‌خوان

لینک دانلود دانلود بقیه کتاب‌های طلایی

دانلود کتاب‌های طلایی: سلطان ریش بزی

لینک دانلود دانلود بقیه کتاب‌های طلایی

دانلود کتاب‌های طلایی: شاهزاده موطلایی

لینک دانلود دانلود بقیه کتاب‌های طلایی

دانلود کتاب‌های طلایی: بانوی چراغ به دست

لینک دانلود دانلود بقیه کتاب‌های طلایی

دانلود کتاب‌های طلایی: فندک جادو

لینک دانلود دانلود بقیه کتاب‌های طلایی

دانلود کتاب‌های طلایی: پسرک بندانگشتی

لینک دانلود دانلود بقیه کتاب‌های طلایی

دانلود کتاب‌های طلایی: صندوق پرنده

لینک دانلود دانلود بقیه کتاب‌های طلایی
صفحه 1 از 41234 »