نوشته‌هایی در مورد:

دان ناردو

کتاب « ژاپن امروز »، نوشته دان ناردو

این کتاب ترجمه‌ای است از: Modern Japan Don Nardo Lucent Books, 1995 رویدادهای مهم در تاریخ ژاپن امروز ۱۶۰۳ توکوگاوا ایه‌یاسو سلسله شوگونی توکوگاوا را تأسیس می‌کند. ۱۶۴۱ ژاپن عملاً از بقیه دنیا منزوی…

معرفی کتاب « یونان باستان »، نوشته دان ناردو

رویدادهای مهم در یونان باستان پیشگفتار: برداشتی ساده و والا هنگامی که به بررسی چشم‌انداز رنگارنگ و هیجان‌انگیز تمدن یونان باستان می‌پردازیم، به آسانی می‌توانیم در شور و هیجان رخدادها غرق شویم. قصه‌های پهلوانان جنگ تروا که با شمشیرها و…

معرفی کتاب « رومیان باستان »، نوشته دان ناردو

این کتاب ترجمه‌ای است از: The Ancient Romans Don Nardo Lucent Books, 2001 پیشگفتار: نشانه‌های بازمانده از مردمی بزرگ از میان همه تمدن‌های گمشده باستانی، تاریخدانان در مورد روم بیش از دیگران آگاهی دارند. سبب آن تا اندازه‌ای…