نوشته‌هایی در مورد:

روانشناس

درمان و مشاوره با کمک روانشناس هم زبان

رپورتاژ چکیده : درمانگر علاوه بر ایجاد فضایی امن، محرمانه و بدون قضاوت، رابطه منحصر به فردی با مراجعان خود ایجاد می کند تا افراد یاد بگیرند که چگونه رفتارهای مشکل ساز خود را تغییر دهند. وقتی برای اولین بار با کسی ملاقات…