نوشته‌هایی در مورد:

روانپزشکی

غفلت کردن از سلامت روان چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند؟

اکثر ما نسبت به مراقبت از سلامت روانمان بی اعتنا هستیم، اگر چه در دنیای امروز ما سلامت روانمان دائماً در حال تهدید است. برای روشن‌تر شدن موضوع چند نمونه از اتفاقات دنیای امروز که بر سلامت روان موثر است را مرور می‌کنیم؛بمب باران اخبار مختلف باعث ایجاد…