نوشته‌هایی در مورد:

زناشویی

معرفی کتاب « ده تعهد مردان »، نوشته تام مسی

مقدمه بعدازظهر یک روز تعطیل، پدری جوان از تلویزیون مشغول تماشای فوتبال بود. پسر هشت‌ساله‌اش در اتاق تمام سعی‌اش را می‌کرد تا پدرش را راضی کند با او بازی کند. روی میز جلوی مبل روزنامه‌ای باز بود که در آن، یک آگهی تمام‌صفحه، تصویر دنیا از دید ماهواره را نشان…
••4 5