نوشته‌هایی در مورد:

ساختمان هوشمند

در خانه‌ی هوشمند چه‌قدر آسایش دارید؟

رپورتاژ مقدمه تکنولوژی‌های مدرن در هر دوره کم‌کم راه و جای خود را در ميان کاربران هر جامعه باز می‌کنند. وابسته شدن سبک زيستن در زمانه‌ی نو به نمودها و کارکردهای مرتبط به اين تکنولوژی‌ها ناگزير همه را به سمتی هل می‌دهد که دير يا زود به ابزارهای بهره‌برداری از…