نوشته‌هایی در مورد:

فئودور داستايفسكی‌

معرفی کتاب « همیشه شوهر »، نوشته فئودور داستایفسکی‌

مقدمه «همیشه شوهر» در پائیز سال ۱۸۶۹ یعنی چند ماه بعد از «ابله» و درست قبل از «آزردگان» نوشته شده است. بین این دو اثر بزرگ، گرچه ارزش نخستین این دو اثر در زمان خود داستایوسکی معلوم نشد، داستان «همیشه شوهر» اهمیت درجهٔ دوم را دارد. در آن…