نوشته‌هایی در مورد:

مسئولیت اجتماعی

ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها؛ راهی مستمر برای بهبودی کودکان مبتلا به سرطان

ایفای «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» و مشارکت‌های سازمانی در سالیان اخیر، از مهم‌ترین فعالیت‌هایی‌ست که در بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای اجتماعی غیردولتی مطرح شده است. در این گونه فعالیت‌ها، تمرکز بر تحققِ نیازها و اهدافِ اقتصادی آن سازمان با نگاهی به اهداف اجتماعی و…