نوشته‌هایی در مورد:

مشاوره روانشناسی

درمان وسواس فکری شدید چیست؟

رپورتاژ درمان وسواس فکری شدید امروزه با روش های مختلفی انجام می‌شود. اما موثرترین و شناخته شده ترین آن ها درمان روانشناختی با رویکرد شناختی رفتاری هستند. وسواس ها درگیری ذهنی مکرر با یک یا چند موضوع به خصوص است. علت این درگیری فکری نیز اغلب اضطراب و مسائل حل…