نوشته‌هایی در مورد:

معرفی کتاب

کتاب « افسونگری؛ هنر نفوذ در ذهن‌ها، قلب‌ها و رفتار‌ها »، نوشته گای کاوازاکی

کتاب افسـونگری ترجمه‌ای است از:EnchantmentGuy Kawasakiسخن ناشر چگونه قلبِ مخاطبانتان را افسون کنید؟اگر نیاز دارید مردم را افسون کنید، حتماً در حال انجام دادن کار مهمی هستید و اگر در حال انجام دادن کار مهمی هستید، حتماً به افسونگری نیاز…