مطالب جالب و خواندنی در مورد معرفی کتاب

کتاب « افسونگری؛ هنر نفوذ در ذهن‌ها، قلب‌ها و رفتار‌ها »، نوشته گای کاوازاکی

کتاب افسـونگری ترجمه‌ای است از: Enchantment Guy Kawasaki سخن ناشر چگونه قلبِ مخاطبانتان را افسون کنید؟ اگر نیاز دارید مردم را افسون کنید، حتماً در حال انجام دادن کار مهمی هستید و اگر در حال انجام دادن کار مهمی هستید، حتماً به افسونگری نیاز خواهید داشت. هر اندازه اهداف شما بزرگ‌تر باشند، بیشتر به تغییر […]