نوشته‌هایی در مورد:

معرفی کتاب در مورد سلامت و پزشکی

معرفی کتاب « خودآموز ترک سیگار »، نوشته ماتیو آلدریچ

سرگذشت نویسنده اولین تجربهٔ سیگارکشیدن من در زمین ورزش فچام در سوری صورت گرفت. دقیقاً یادم نمی‌آید که هفت یا هشت ساله بودم ولی خیلی از پسر بچه‌هایی که در آن حوالی پرسه می‌زدند سیگار به دست داشتند. گرچه دقیقاً یادم نیست چند ساله بودم ولی…

معرفی کتاب « مغز »، نوشته مایکل اوشی

برای فرزندانم، آنی و جک و به دخترم، لیندا، که درگذشت؛ زیرا کسی نمی‌دانست هنگامی که مغز درست کار نمی‌کند چه باید کرد. امیدوارم روزی به قدر کافی بدانیم. یادداشت ناشر چنانکه در متن کتاب هم مشخص شده تلاش برای توضیح همه…