نوشته‌هایی در مورد:

نامه انجمن کتابداران ایران

تحلیل آثار صمد بهرنگی

آثار صـمد بـهرنگی بـیشتر شامل قصه است. قصه‌هایی که خودش برای کودکان نوشت و یا به یاری دوستان و شاگردانش جـمع‌آوری کرد. زندگی او سراسر عشق و تلاش بود برای ساختن ایرانی نوین، کودکانی سالم و انـسانهایی اصیل. این آرزوی صـمد در آثـار تحقیقی‌اش آشکار است. کند و کاو…

تاریخچه جامع مـؤسسهٔ انتشارات فرانکلین در ایران

نوشتهٔ ج.م.فلیستروپترجمهٔ گیتی آرینهدف اصـلی از تأسیس مـوسسه فرانکلین که در سال 1952 شروع بکار کرد. فراهم آوردن موجبات ترجمه و انتشار کتابهای امریکایی بـه زبانهای کشورهای در حال تـوسعه بـود. تا بحال توسط این موسسه بیش از 3000 عنوان کتاب به زبانهای…

نقش کتابخانه‌های زندان

جامعه، زندانی‌ها را افراد شـرور و بـی‌مصرف مـی‌شمارد و حقوقی را که بر سایر افراد جامعه قائل است از آنها سلب می‌کند. بسیاری از مردم زندانها را مؤسسات غیرانسانی می‌دانند که هدف از ایجاد آنها نگهداری افراد گناهکار در محلهای در بسته است. در جـهت مبارزه با این طـرز…

سـخنرانی استاد عبد الحسین زریـن‌کوب: چیزهایی که از کتابخانه می‌توان آموخت

خـانم‌ها، آقایان:کتابخانه تنها برای آن نیست که ما را در مطالعه تشویق و کمک کند یک فایده‌اش هم بـاید این باشد که ما را گه‌گاه از مطالعه منع و منصرف نماید.  این وظیفهٔ اخیر کاریست که اگر کتابخانه از عهده‌اش بر نیاید پژوهنده را در میان دوباره‌کاریهای خویش…

مقاله‌ای از آلدوس هاکسلی: سانسور اقتصادی و ادبیات گویا

دو نـوع سـانسور در همزیستی مسالمت‌آمیزی بر دنیای امروز حکومت می‌کنند. در جوامع توتالیتر سانسور سیاسی به فرمان نیروی حـاکمه و عوامل اجرائی آن اعمال می‌شود. در جوامع دموکراتیک سانسور سیاسی جز برای حفظ اسرار نـظامی وجود ندارد. در اینجا، در عـوض، سـانسور اقتصادی…

کسانی که دیوانگی کتاب پیدا می‌کنند!

نوشته: لارنس تامسنترجمه: بهاء الدین خـرمشاهیجـنون کـتاب عبارت است از شیدایی و سرسپردگی عاطفی مطلق به کتاب، که دامنگیر روشنفکران بسیاری از اوریپید تا پاسـترناک بوده است. بعضی از شیدایان کتاب، البته خردمندند و هدفی از تملک‌جویی خود دارند (مانند…

مـنشور مترجمان

اتحادیه بین المللی مرجمان که به‌طور اختصار F.I.T خوانده می‌شود در سـال 953 از بـهم پیـوستن انجمن‌های ملی مترجمان بوجود آمد. حمایت از مترجمان در سطح جهانی، شناساندن نقش ترجمه در جهان امروز و پیـشبرد کیفیت ترجمه را می‌توان از هدفهای اساسی این اتحادیه دانست.…

همزمان با زبان باز کردن خواندن را به کودکان بیاموزید!

زمانی بود که بچه‌های کندخوان، راهی جز ترک درس و مدرسه نداشتند. امروز دیگرنه چنین تـوقعی از آنان می‌رود و نه مدرسه‌ها وجود این‌گونه اطفال را که معمولاً 02‌ درصد شاگردانند مایه نـنگ می‌دانند. طبق گزارش وزارت آمـوزش‌وپرورش امـریکا، حدود هفت میلیون دانش‌آموز…

برای کودکان چه کتابی انتخاب کنیم؟

"شاید تنها در کودکیست که کتاب چنان عمیق و شگفت بر جان ما نفوذ می‌کند. از آن‌پس، کـتاب را می‌ستائیم، سرگرمش می‌شویم و گاه نیز هست که مایه تغییر آرایمان می‌شود. اما بـیش از همه در آن به جستجوی تـأیید عـقاید و افکار خویشتنیم: همچنانکه در کار عاشقی این خصوصیات خود…

آیا می‌توان با کتاب بیماران را درمان کرد؟!

درمان با کتاب شامل یـکسلسله کتابخوانی است که تـحت نـظر و با نظارت پزشک به منظور درمان هیجان‌ها و مشکلات عاطفی دیگر انجام می‌گیرد.درمان با کتاب، نوعی ایجاد ارتباط است. کتاب و دیگر مواد کتابخانه‌ای به منزلهٔ رسانه‌هائی برای برقرار کردن ارتـباط مـورداستفاده…