نوشته‌هایی در مورد:

نوشیدنی BCAA

بهترین روش مصرف و استفاده از BCAA

رپورتاژ  آمینو اسیدهای شاخه‌دار یا بی سی ای ای (BCAA) سه نوع از آمینو اسیدهای ضروری و مورد نیاز بدن هستند. نکته قابل توجه این است که بدن انسان توانایی ساخت این اسید آمینه ها را ندارد و تنها باید آن‌ها را از طریق مواد خوراکی دریافت نماید. لوسین، والین و…