نوشته‌هایی در مورد:

هزینه ترمیم دندان

فرهنگ‌هایی در جهان که در آن اعتقادی به مسواک ندارند!

رپورتاژ انسان‌ها در مناطق مختلف و فرهنگ‌های متفاوت راه‌های متنوعی برای تمیز کردن دندان‌های خود پیدا کرده‌اند. در برخی جوامع به جای مسواک از روش‌های دیگری برای حفظ بهداشت دهان و دندان خود استفاده می‌کنند. با این حال، دندان‌های سالمی نیز دارند! این امر سوالاتی…