نوشته‌هایی در مورد:

وکیل پزشکی

شکایت از دکتر زیبایی، کی؟ کجا؟ و چگونه؟

رپورتاژ اگر جراحی زیبایی انجام داده اید و از نتیجه جراحی رضایت ندارید و یا در اثر اقدام پزشکی صورت گرفته به شما آسیبی وارد شده است، این حق را دارید که از پزشک و یا کلینیک مورد نظر شکایت کنید.شکایت از دکتر زیبایی چه زمانی است؟زمانی است که در اثر…