نوشته‌هایی در مورد:

ویتامین های موردنیاز زنان

مهم ترین ویتامین های مورد نیاز بدن کدامند؟

بدن انسان برای عملکرد صحیح به 13 ویتامین نیاز دارد. 9 مورد از این ویتامین های مورد نیاز بدن محلول در آب بوده و 4 مورد از آن‌ها محلول در چربی هستند. دلیل این تفاوت در طبقه‌بندی ویتامین‌ها، نحوه جذب هر یک از آن‌هاست. ویتامین‌ها نوعی از ریزمغذی‌ها محسوب می‌شوند…