نوشته‌هایی در مورد:

ویلچر ارزان

آشنایی با انواع ویلچر

رپورتاژ انوع ویلچر ها به چند دسته تقسیم می شوند: ۱_ ویلچر های ساده : ویلچر های ساده برای افراد سالمند و برای عموم افراد نیازمند این وسیله استفاده میشود.۲_ ویلچر ارتوپدی : ویلچر ارتوپدی برای کسانی کاربردی تر است که قصد دارند هنگام نشستن روی ویلچر دسته های…