نوشته‌هایی در مورد:

ویلیام شکسپیر

معرفی کتاب « هملت شاهزاده دانمارک »، نوشته ویلیام شکسپیر

دربارهٔ کتاب «هملت» بلندترین اثر شکسپیر است؛ اثری که در ادبیات جهان منحصربه فرد است و هیچ اثری را نمی توان یافت که تا این حد دربارهاش صحبت کرده یا نوشته باشند. ترجمهٔ حاضر بر مبنای متن انگلیسیِ چاپ دانشگاه ییل با تصحیح برتِن رافِل و نسخهٔ کمبریج با تصحیح…

معرفی کتاب « جولیوس قیصر »، نوشته ویلیام شکسپیر

سخن مترجم بر خوانندگان ترجمهٔ آثار شکسپیر پوشیده نیست که زبان این شاعر و درام نویس توانای سده‌های شانزدهم و هفدهم میلادی با انگلیسی این روزگار تفاوت نمایان دارد؛ وامروزه حتا بسیاری از آنان که زبان مادری‌شان انگلیسی‌ست در دریافت درست جمله‌ها و عبارات او دشواری…