نوشته‌هایی در مورد:

کاردرمانی در پیروزی

بهترین کاردرمانی شرق تهران

کاردرمانی بر کمک به افراد در طول عمر برای شرکت در فعالیت های معنادار و هدفمند تمرکز دارد. این فعالیت ها ممکن است شامل وظایف روزمره، کار، فعالیت های اوقات فراغت، مراقبت از خود و تعاملات اجتماعی باشد.کاردرمانگران، با افرادی کار می کنند که دارای چالش های…