مطالب جالب و خواندنی در مورد کتاب صوتی ۱۲ ستون موفقیت

کتاب صوتی ۱۲ ستون موفقیت – قسمت یازدهم

هفته پیش، قسمت دهم کتاب ۱۲ ستون موفقیت را با صدای وامق عسکری دانلود کرده بودید و گوش کرده بودید. در این پست می‌توانید به قسمت یازدهم، توجه کنید. فصل یازده: دنیا همیشه به یک رهبر بزرگ نیاز دارد.

کتاب صوتی ۱۲ ستون موفقیت – قسمت دهم

هفته پیش، قسمت نهم کتاب ۱۲ ستون موفقیت را با صدای وامق عسکری دانلود کرده بودید و گوش کرده بودید. در این پست می‌توانید به قسمت دهم، توجه کنید. فصل ده: یک رابطه مؤثر باعث ایجاد تفاهم می‌شود.

کتاب صوتی ۱۲ ستون موفقیت – قسمت نهم

هفته پیش، قسمت هشتم کتاب ۱۲ ستون موفقیت را با صدای وامق عسکری دانلود کرده بودید و گوش کرده بودید. در این پست می‌توانید به قسمت هشتم، توجه کنید. فصل نه: رشد مالی تابع رشد فردی است.  

کتاب صوتی ۱۲ ستون موفقیت – قسمت هشتم

در انتشار پست‌های ۱۲ ستون موفقیت چند هفته‌ای تأخیر افتاد که بابت آن از شما پوزش می‌خواهم. آخرین بار قسمت هفتم کتاب ۱۲ ستون موفقیت را با صدای وامق عسکری دانلود کرده بودید و گوش کرده بودید. در این پست می‌توانید به قسمت هشتم، توجه کنید. فصل هشت: همه زندگی فروش است.  

کتاب صوتی ۱۲ ستون موفقیت – قسمت هفتم

هفته پیش قسمت ششم کتاب ۱۲ ستون موفقیت را با صدای وامق عسکری دانلود کردید و گوش کردید. در این پست می‌توانید به قسمت هفتم، توجه کنید. فصل هفت: همه عمر مشغول یادگیری باش.

کتاب صوتی ۱۲ ستون موفقیت – قسمت ششم

 هفته پیش قسمت پنجم کتاب ۱۲ ستون موفقیت را با صدای وامق عسکری دانلود کردید و گوش کردید. در این پست می‌توانید به قسمت ششم، توجه کنید. فصل شش: با بهترین‌ آدم‌ها همنشین شو.

کتاب صوتی ۱۲ ستون موفقیت – قسمت پنجم

 هفته پیش قسمت چهارم کتاب ۱۲ ستون موفقیت را با صدای وامق عسکری دانلود کردید و گوش کردید. در این پست می‌توانید به قسمت پنجم، توجه کنید. فصل پنج: استفاده درست از زمان

کتاب صوتی ۱۲ ستون موفقیت – قسمت چهارم

هفته پیش قسمت سوم کتاب ۱۲ ستون موفقیت را با صدای وامق عسکری دانلود کردید و گوش کردید. در این پست می‌توانید به قسمت سوم، توجه کنید. فصل چهار: تحقق اهداف

کتاب صوتی ۱۲ ستون موفقیت – قسمت سوم

هفته پیش قسمت دوم کتاب ۱۲ ستون موفقیت را با صدای وامق عسکری دانلود کردید و گوش کردید. در این پست می‌توانید به قسمت سوم، توجه کنید. فصل سوم: موهبت روابط    

کتاب صوتی ۱۲ ستون موفقیت – قسمت دوم

هفته پیش قسمت اول کتاب ۱۲ ستون موفقیت را با صدای وامق عسکری دانلود کردید و گوش کردید. در این پست می‌توانید به قسمت دوم، توجه کنید. اما پیش از اینکه لینک دانلود قسمت دوم را درج کنم، باید به ۲ نکته اشاره کنم: ۱- فایل‌های صوتی هفته پیش مشکل کوچکی داشتند که برطرف شده […]

کتاب صوتی ۱۲ ستون موفقیت – قسمت اول

یکی از علایق خیلی از ماها کتاب خواندن است، اما مشکل اینجاست که خیلی وقت‌ها فرصت‌اش پیش نمی‌آید و تازه پیدا کردن مخاطب هم کاری دشوار است، مخاطبی که به کتابی که می‌خوانیم علاقه داشته باشد. وامق عسکری را شاید بشناسید، پیش از این در یک پزشک کتاب را با ترجمه او خوانده باشید، این […]