نوشته‌هایی در مورد:

کلینیک آنورکتال

درمان کیست مویی یا سینوس پیلونیدال

کیست مویی در بین افراد پرمو و اشخاصی که زیاد می نشینند، شایع است.این بیماری یک عفونت مزمن پوستی است و تا زمانی که کیست حاوی مو با حاشیه ای از بافت سالم از آن برداشته نشود، بیماری خود را با با عود و بازگشت های مکرر ھمراه با چرک و درد نشان می دهد.…